Een enquête (of vragenlijst) is een kwantitatieve onderzoeksmethodiek. Het is een veelgebruikte vorm van cliëntenparticipatie in het kader van beleidsbepaling en -evaluatie, kwaliteitsverbetering, achterbanraadpleging en wetenschappelijk onderzoek. Op ad hoc basis of periodiek (bijvoorbeeld eenmaal per 1-2 jaar) wordt met behulp van een vragenlijst onderzoek gedaan.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Een enquête zet u in om een betrouwbaar en representatief beeld te krijgen van meningen, ervaringen over tevredenheid of andere zaken van een groep mensen.