‘Met dementie is leven mogelijk en daar kun je zelf invloed op uitoefenen. Het is niet makkelijk. Je zult ervoor moeten werken, maar het kan’, aldus Anne-Mei The bij de presentatie van de Sociale Benadering Dementie in september 2015. Nu staan diverse interventies in de steigers die 260.000 mensen met dementie en hun mantelzorgers hierbij helpen. Eindelijk ondersteuning die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek naar de behoeften van de mensen om wie het gaat.

Van wetenschap naar praktijk: antropologe Anne-Mei The (hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie) vertaalt haar onderzoeksresultaten in praktijkoplossingen waarmee de samenleving echt geholpen is. Een betere kwaliteit van leven, minder kans op overbelasting van mantelzorgers of vereenzaming, meer respect en begrip voor mensen met dementie in de samenleving: de verwachting is dat dit alles zelfs leidt tot lagere zorgkosten.

Voorlopig geen medicijn, wat wel?
Dementie is een syndroom waartegen op korte termijn geen medische oplossing te verwachten valt. Het grootste deel van de aandacht en middelen gaat naar biomedisch onderzoek. Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben echter vooral behoefte aan psychologische en sociale ondersteuning én een volwaardige plek in de samenleving. Dit blijkt uit The’s onderzoek.

Het komende jaar wordt het effect van diverse ondersteuningsvormen getest en verbeterd (*) in de Proeftuin Dementie Friesland (**), verhalen hierover komen op de Dementie Verhalenbank:

 • een maatje voor thuiswonenden met dementie
 • een laagdrempelig inloophuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • diagnosegesprek met toekomstperspectief: leven met dementie is nog lang goed mogelijk, wij helpen u op weg
 • een ‘eerste hulp bij dementie-pakket’
 • een gids die mantelzorgers bijstaat (gericht op welzijn en psychosociale ondersteuning)
 • een mantelzorgpakket
 • een dementiekoffer met hulpmiddelen om contact te maken
 • verpleeghuiszorg aan huis, zodat thuis wonen langer mogelijk blijft
 • palliatieve zorg voor mensen met dementie thuis én in het verpleeghuis
 • interactieve colleges met coaching op maat, om de Sociale Benadering te leren toepassen, voor zorgprofessionals, mantelzorgers en andere geïnteresseerden
 • werken met zorgdieren
 • intergenerationele projecten (o.a. Jong-Oud Koren i.s.m. Care&Culture)
 • nieuwe financieringsmodellen

Bovenstaande interventies zijn gebaseerd op The’s jarenlange participerende en etnografische onderzoek met haar onderzoeksgroepen aan de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Windesheim en Stenden Hogeschool.

‘Door goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat kunnen wij nu ondersteuning bieden die echt aansluit op de behoeften van de doelgroep. Niet aanbodgedreven, maar behoeftegericht. Daarmee verwachten wij niet alleen de kwaliteit van leven te verbeteren voor een grote groep mensen, maar ook de totale zorgkosten omlaag te brengen. Tegelijkertijd hebben wij gezocht naar manieren om deze zorgoplossingen financieel en praktisch mogelijk te maken. Want goede ideeën zijn mooi, maar nog mooier is het als ze te realiseren zijn’, besluit Cassandra van den Berg, programmaleider van de Proeftuin Dementie Friesland.

(*) De doorontwikkeling en implementatie van interventies gebeurt op basis van onderzoek volgens de N=1 methode naar het effect ervan op mensen met dementie (met/zonder mantelzorgers) en zorprofessionals.

(**) Wat begon als een samenwerking tussen Anne-Mei The en de KwadrantGroep is inmiddels uitgegroeid tot een brede samenwerking tussen zorgorganisaties de KwadrantGroep en ZuidOostZorg, zorgverzekeraar De Friesland en Friesland Zorgkantoor, gemeenten, mbo- en hbo-opleidingen (Friesland College, Stenden Hogeschool Leeuwarden) en de Tao of Care, het bedrijf dat The enkele jaren geleden oprichtte boven haar verhalenbanken (onderzoeksinstrument), proeftuinen (onderzoek en ontwikkeling praktijkoplossingen) en implementatiemethoden voor de Sociale Benadering (interventies, training, advies en opleiding voor alle betrokkenen bij dementie).