post-thumb

Op maandag 28 oktober 2013 is het boek ‘De rafels van participatie in de gezondheidszorg’ verschenen. Het boek is geschreven door Christine Dedding en Meralda Slager en te bestellen bij Boom Lemma Uitgevers. De auteurs hebben onderzocht of het daadwerkelijk is gelukt om patiëntenparticipatie in te weven in het gezondheidszorgsysteem en in het onderzoek naar (leven met een) ziekte of beperking.

Hoe ver zijn we gekomen sinds de eerste initiatieven? Moeten we op de ingeslagen weg verder, of is het nodig betere (weef)technieken te ontwikkelen, andere vormen van samenwerking te zoeken of zelfs radicaal de doelen bij te sturen? Dit zijn slechts enkele vragen die centraal staan in dit boek dat voorkomt uit het in 2009 gestarte programma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid van VSBfonds en ZonMw. De vele, ook kritische, vraagtekens bij patiëntenparticipatie krijgen vaak minder aandacht dan de voordelen en successen ervan. De schrijvers zijn daarom vooral geïnteresseerd in juist die rafels: die aspecten van het participatieproces die nog weinig aandacht kregen omdat ze mensen onwelgevallig zijn of simpelweg over het hoofd worden gezien. Denk aan groepen die niet worden meegenomen in het participatieproces omdat ze zijn vergeten, of waarvan men denkt dat ze niet passen in het patroon. Denk ook aan de draden die hardnekkig blijven loshangen omdat de samenwerking tussen de verschillende partijen niet van de grond komt.
 
Ontrafelen
Vervolgens verdiepen de schrijvers zich in deze rafels. Moet iedereen dezelfde participatiekansen geboden worden? Kunnen we voor alle verschillende groepen (jong en oud, hoog- en laagopgeleid, mensen met zeldzame ziekten, cognitieve of ernstige communicatiebeperkingen) de juiste voorwaarden creëren? Levert participatie altijd nieuwe kennis op die ook daadwerkelijk wordt ingezet om praktijken te verbeteren? En is participatie altijd per definitie goed of kan ze ook misleiden, overbodig zijn, zelfs misbruikt worden of nog andere negatieve consequenties met zich meebrengen? Ook deze rafels worden door de schrijvers voor het voetlicht gebracht. Zij bekijken hoe ze verweven zijn met specifieke praktijken en identificeren rafels die expliciete aandacht behoeven in de (nabije) toekomst, omdat het losse eindjes zijn die overgebleven of onafgewerkt zijn gebleven. Bovendien wordt bekeken of en hoe die losse rafels, indien nodig, alsnog ingeweven kunnen worden in onderzoek en beleid.
 
Nu te bestellen
Het boek is te bestellen in de webshop van www.boomlemma.nl. Op maandag 28 oktober 2013 is het boek officieel gepresenteerd tijdens de Studiedag Patiëntenparticipatie 2013.

One thought on “De rafels van participatie verkend in een nieuw boek

Frank Conijn

10 januari, 2014 - 01 : 17 : 19

De rafels van participatie verkend in een nieuw boek
Volgens deze berichtgeving is de conclusie van het boek dat het met de participatie qua werkmethodiek/resultaten in de curatieve zorg slecht gesteld is: http://www.skipr.nl/actueel/id17020-zorg-dwingt-participerende-patient-in-keurslijf.html?

Reacties zijn gesloten.