Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

De participerende patiënt: meer kwaliteit en doelmatigheid van zorg

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg zegt in zijn advies ‘De participerende patiënt’ dat gezamenlijke besluitvorming toegevoegde waarde heeft voor patiënt en zorgverlener. Het leidt tot passende zorg en tevredenheid bij patiënt en zorgverlener. Dit leidt tot meer kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Interessant voor:

 • onderzoekers
 • zorgverleners 
 • patiëntenvertegenwoordigers 

Aanbevolen bij:

 • participatie van patiënten in de beslissing en uitvoering van behandelingen 
 • het verhogen van effectieve zorg.

Patiënten willen zorg die aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren. Dit vraagt om betrokkenheid én verandering in de manier van denken van patiënt en zorgverlener.

Het advies geeft antwoord op de vragen:

 • welk probleem lost dit advies op?
 • wat zijn de gevolgen voor de patiënt?
 • wat zijn de gevolgen  voor de zorgverleners?
 • wat zijn de kosten?
 • wat is nieuw? 

Kern van het advies:

 • partnerschap van patiënt en zorgverlener is vereist. Zij nemen gezamenlijk besluiten over de   individuele zorgverlening en de uitvoering van de behandeling
 • verbeter de informatievoorziening aan patiënten
 • patiënt heeft recht op een Individueel Zorgplan
 • leg keuzemogelijkheden en behandelopties vast in de praktijkrichtlijnen
 • zorg dat zorgverzekeraars een bonus toekennen, afhankelijk van de mate waarin zorgverleners patiënten betrekken in de besluitvorming. 

Bestanden

De participerende patiënt (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg)

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Achtergrond

Centraal bij de introductie van de gereguleerde marktwerking in de zorg in 2006 stond de verandering van aanbod- naar vraaggestuurde zorg. De wensen en behoeften van de patiënt staan hierbij voorop. Volgens het rapport ‘De participerende Patiënt’ kunnen patiënten nog onvoldoende participeren in de zorg. Dat is een probleem voor de patiënt én de samenleving. De Raad bracht in 2013 hierover zijn advies uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Colofon

 • Organisatie: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
 • Opdrachtgever/sponsor: advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Publicatiedatum: 2013