Zoals het ziekenhuis de patiënt heelt, heelt patiëntenparticipatie het ziekenhuis. Dit is de titel van een publicatie van Claudia Hulshof, geschreven in opdracht van Participatiekompas. Hulshof interviewde voor haar artikel 3 functionarissen Patiëntenparticipatie: Nicole Plum van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, Zonja de Klein uit het Ommelander Ziekenhuis in Groningen en Annemarie Kapteijns van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.

Het artikel biedt een boeiende inkijk in de plek die patiëntenparticipatie inneemt in de ziekenhuizen. De geïnterviewden vertellen openhartig over de weg die zij hebben afgelegd (én nog voor zich zien) om patiënten een betekenisvolle rol te geven bij de organisatie van zorg in hun ziekenhuis. Bea van Barlingen geeft haar visie als ervaringsdeskundige en lid van de klankbordgroep Patiëntenparticipatie van het UMC Utrecht.