post-thumb

Medisch onderzoek maakt steeds meer gebruik van medische gegevens en persoonlijk lichaamsmateriaal. Dat is belangrijk voor de verbetering van de gezondheidszorg. Maar er moet wel zorgvuldig mee worden omgegaan. Wat verwachten burgers en patiënten van biomedisch onderzoek met hun gegevens? Hoe zien zij de risico’s? En hoe kunnen ze zelf een stem krijgen in het onderzoek?

De maatschappelijke adviesraad voor biobankonderzoek van BBMRI-NL adviseert onderzoekers en beleidsmakers over zulke vragen. Bent u geïnteresseerd in en denkt u graag mee over data-gedreven medisch onderzoek? Dan horen wij graag van u. Op de website van BBMRI-NL vindt u meer informatie. Meer over biobankonderzoek leest u op www.biobanken.nl.

Meer informatie
Ook op het Participatiekompas vindt u het ‘Richtsnoer Patientenparticipatie bij biobanken: de donor als partner’, een uitgave van BBMRI-NL uit 2014.

BBMRI-NL is de koepelorganisatie voor Nederlands biobankonderzoek. Samen met onderzoekers, instellingen en deelnemers bouwt ze aan een gedeelde nationale onderzoeksfaciliteit waarin lichaamsmateriaal en gegevens duurzaam, zorgvuldig en efficiënt worden verzameld, beheerd en beschikbaar gesteld voor onderzoek. Voor meer informatie, neem contact op met Martin Boeckhout op m.boeckhout@bbmri.nl.