De criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliëntenvertegenwoordigers, krijgt navolging: aan het einde van het jaar verschijnt een criteriawaaier specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

In 2011 is de criteriawaaier ontwikkeld: een praktisch hulpmiddel voor cliëntenvertegenwoordigers om het perspectief van cliënten naar voren te brengen in een richtlijn, cliëntenraad of advies voor wetenschappelijk onderzoek. De criteriawaaier bestaat uit 6 thema’s waarvan cliënten aangeven wat ze vanuit hun perspectief relevant vinden.

Afgelopen zomer is de Basisset kwaliteitscriteria GGz vanuit cliënten- en familieperspectief verschenen. Deze basisset beschrijft de wensen en eisen voor de GGz van cliënten en hun naasten. Van de basisset wordt nu een leeswijzer ontwikkeld volgens het format van de criteriawaaier. Hiermee krijgen cliënten- en familievertegenwoordigers een praktisch instrument in handen om hun perspectief goed in te brengen. De GGz-criteriawaaier wordt ontwikkeld door ResCon, in opdracht van PGOsupport.

In november vindt een raadpleging met experts plaats aan de hand van een eerste concept. Een tweede concept wordt vervolgens getest binnen twee werkgroepen van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In december is de criteriawaaier naar verwachting gereed.

ResCon is op zoek naar mensen die willen meedenken met de ontwikkeling van de GGz-criteriawaaier. Voor meer informatie, neem contact op met Marloes Martens.