post-thumb

Hoe breng je als ervaringsdeskundige het perspectief van iemand met een ziekte of beperking goed naar voren in een richtlijn, cliëntenraad of advies voor wetenschappelijk onderzoek? Truus Teunissen ontwikkelde een praktisch hulpmiddel als houvast voor patiënten/cliëntenvertegenwoordigers: de criteriawaaier. De waaier kwam tot stand na uitvoerig overleg en afstemming met chronisch zieken en gehandicapten en hun organisaties. 

Criteriawaaier succesnummer uit gereedschapskist voor patiëntenparticipatie
Inmiddels is de waaier toe aan zijn derde druk. Het kan niet anders dan dat het daarmee een van de succesnummers uit de ‘gereedschapskist’ met instrumenten voor patiëntenparticipatie is. De criteriawaaier is een vast onderdeel van diverse trainingen op het gebied van inbreng van cliënten/patiëntenperspectief, die PGOsupport aanbiedt aan vertegenwoordigers van pg-organisaties. Daarnaast gebruiken panels van ervaringsdeskundigen bij verschillende (pg-)organisaties de waaier bij hun werk. Voorbeelden hiervan zijn de panels van Patiëntenfederatie NPCF, het Longfonds en de Parkinsonvereniging.

Handvat bij het voeren van een inhoudelijk gesprek
De criteriawaaier bestaat uit 6 thema’s, elk weer verder uitgewerkt in deelthema’s, waarvan patiënten aangeven wat ze vanuit hun perspectief relevant vinden, kortom wat er voor hun toe doet. De waaier biedt ervaringsdeskundigen in een werkgroep of commissie houvast bij het voeren van een inhoudelijk gesprek, bijvoorbeeld over wetenschappelijk onderzoek, of helpt hen bij het beoordelen of evalueren van project(-voorstel)len.

Een enthousiaste gebruiker: “Door de waaier kan ik sneller en beter onderzoek beoordelen. De criteria werken een beetje als een checklist. Niet helemaal natuurlijk, maar ik kan nu gewoon de criteria langslopen en dan weet ik dat ik geen belangrijk aspect voor patiënten vergeet.”

De waaier is voor pg-organisaties kosteloos te bestellen bij PGOsupport.

Deel uw ervarigen met de criteriawaaier
Wat zijn uw ervaringen met de criteriawaaier? De redactie van het Participatiekompas is benieuwd! U kunt een reactie onder dit bericht achterlaten, reageren via de LinkedIn-groep of mailen naar info@participatiekompas.nl.