Longfonds en VUmc hebben criteria ontwikkeld voor de beoordeling van zorgverbetertrajecten. Het boekje ‘Criteria voor beoordelen zorgverbetertrajecten. Wat mensen met een longziekte belangrijk vinden‘ is een hulpmiddel ter ondersteuning van patiënten die regelmatig bij verbetertrajecten in de zorg worden betrokken om het patiëntenperspectief in te brengen.

In het boekje staan alle relevante criteria die mensen met een longziekte belangrijk vinden overzichtelijk op een rij. Het helpt participerende patiënten om hun gedachten te ordenen en om na te gaan of alle criteria aan bod komen.

Voorbeelden van zorgverbetertrajecten zijn:

  • trajecten om de zorg op afdelingen in een ziekenhuis te verbeteren
  • de ontwikkeling van zorgpaden
  • een huisartsengroep die haar zorg voor een bepaalde groep patiënten wil verbeteren

Aanleiding

In 2011 ontwikkelden Truus Teunissen en VU Medisch Centrum (VUmc) de ‘Criteriawaaier. Beoordelingscriteria voor kwaliteit van zorg en onderzoek’. Voor zorgverbetertrajecten bleek de criteriawaaier te weinig specifiek. Daarom formuleerden VUmc en het Longfonds deze specifieke set criteria, gebaseerd op de criteriawaaier. 

Gebruik

In het boekje staan voorbeeldvragen per thema/criterium. Uiteraard zijn er meer vragen te bedenken. Dat is ook afhankelijk van het onderwerp waarvoor iemand aan tafel zit. 

Er is een losse checklist op A5-formaat beschikbaar waarop de criteria overzichtelijk onder elkaar staan. De participerende patiënt kan op de checklist afvinken welke items besproken zijn. 

Implementatie 

De criteria zijn verspreid onder patiëntvrijwilligers bij het Longfonds die (gaan) participeren in zorgverbetertrajecten. PGOsupport ontwikkelde in samenwerking met het Longfonds een training voor de vrijwilligers. In het voorjaar van 2018 heeft een pilot plaatsgevonden met deze training en met het gebruik van de criteriaset door deelnemers van een patiëntenadviesraad van het UMCG. Later volgt een informatiebijeenkomst met zorgprofessionals.

Doelgroep

De primaire doelgroep voor de criteria bestaat uit ervaringsdeskundigen met een longziekte. De criteria zijn echter ook relevant voor niet-longpatiënten, omdat het belangrijkste deel van het literatuuronderzoek was gericht op mensen met een chronische ziekte in het algemeen. De criteria zijn ziekte-generiek, niet ziekte-specifiek.

Tags :