post-thumb

De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk om patiënten te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Zo sluit het onderzoek goed aan bij de dagelijkse praktijk en de wensen van patiënten. In 2012 is daarom het College van Ervaringsdeskundigen (het College) opgericht. De leden hebben persoonlijk ervaring met hart- en vaatziekten, als patiënt of als naaste, en denken en praten graag mee over wetenschappelijk onderzoek. In het College zitten mensen met verschillende leeftijden en met diverse ervaringen. 

Het College wordt gefaciliteerd door een beleidsadviseur van De Hart&Vaatgroep. Als onderzoekers een beroep willen doen op het College, zorgt de beleidsadviseur ervoor dat het verzoek van de onderzoeker duidelijk is. De wensen en mogelijkheden worden op elkaar afgestemd. De beleidsadviseur koppelt de onderzoeker vervolgens aan twee of drie leden van het College. Als een langdurige inzet van leden wordt gevraagd, of op locatie, worden afspraken vooraf vastgelegd in een gestandaardiseerd formulier.

Het College werkt veel op basis van verzoeken van onderzoekers. De meeste onderzoekers werken aan een universiteit of universitair medisch centrum. Sommigen werken voor een bedrijf dat een nieuw medisch product ontwikkelt. Onderzoekers kunnen rechtstreeks een verzoek bij de beleidsadviseur voorleggen via de website. Daarnaast komen verzoeken binnen via patiënten of de Hartstichting. Soms nemen leden van het College zelf het initiatief om de inzet van het College aan te bieden. Ook subsidiegevers die onderzoek naar hart- en vaatziekten financieren, kunnen een beroep doen op het College voor bijvoorbeeld het beoordelen van subsidieaanvragen.