Deze notitie komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en gaat in op het belang van participatie van migranten. Met name oudere migranten vormen een kwetsbare groep die extra aandacht verdient. Voor het betrekken van deze, tamelijkonzichtbare, groep is een handreiking opgesteld.