Ga naar de hoofdcontent
Methode

Cliëntentoets

De Cliëntentoets (C-toets) signaleert wat cliënten vinden van de zorg, hulp en steun die zij ontvangen. De uitkomsten worden gebruikt bij interactieve cliëntenfeedback en verbetering vanuit cliëntenperspectief.

Interessant voor: 

 • jeugdigen van 12 jaar en ouder
 • verzorgers
 • bureau jeugdzorg
 • zorgaanbieders binnen de jeugdzorg

Aanbevolen bij: 

 • verkrijgen van feedback op de kwaliteit van zorg voor verbeteringen in de jeugdzorg

Met de C-toets kunnen jongeren en hun ouders aangeven wat zij vinden van de kwaliteit van de ontvangen zorg. De uitkomsten hiervan gebruikt men als basis voor interactieve cliëntenfeedback en om de zorg vanuit cliëntenperspectief te verbeteren.

De C-toets duurt 15 - 20 minuten en is telefonisch of schriftelijk af te nemen. De toets is individueel. Daarnaast zijn de uitkomsten ook bedoeld voor evaluatie op groeps- en instellingsniveau. 

De C-toets bestaat uit:

 • C-toets ouders/verzorgers
 • C-toets jongeren
 • handleiding (verantwoording C-toets)
 • C-toets pleegzorg jongeren
 • C-toets pleegzorg ouders
 • P-toets (over pleegzorg)

De vragenlijst bestaat uit vragen over:

 • contact
 • deskundigheid
 • verloop van hulp
 • informatie
 • doel en resultaat
 • rapportcijfer

Bestanden

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Achtergrond

De C-toets is ontwikkeld door Stichting Alexander in opdracht van de stuurgroep van het Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II. De vragenlijst is op te vragen via info@st-alexander.nl

De C-toets is (nog) niet beoordeeld door de Cotan. Onderzoek heeft wel aangetoond dat de betrouwbaarheid redelijk tot goed is. Ook gebruikt men dit instrument (nog) niet om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Dat wil zeggen de index die het effect aangeeft van de hulpverlening voor een cliënt.