post-thumb

Tijdens het KAMG congres over vakmanschap ontving Clementine Wijkmans de Marie-Louise Essink-Bot posterprijs. Clementine is arts maatschappij en gezondheid van de GGD Hart voor Brabant en voorzitter van de Commissie Onderzoek bij Q-support. De jury complimenteerde Clementine met haar innovatieve bijdrage over patiëntenparticipatie en de wijze waarop zij deze aanpak visualiseerde op de poster. Naamgeefster van de prijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, is hoogleraar sociale geneeskunde Marie-Louise Essink-Bot die dit jaar op 55-jarige leeftijd om het leven kwam als gevolg van een noodlottig ongeval.

Vereerd
Clementine Wijkmans is vereerd met de prijs. “Het is prachtig om zo bevestigd te worden in de aanpak die we kozen. Ik ben trots op de bijdrage van de patiënten. En hoop dat deze manier van werken navolging krijgt. De verbinding tussen de wereld van de onderzoekers en die van patiënten leidt tot betere onderzoeken en resultaten.” Voor haar persoonlijk is het extra bijzonder dat zij de eerste is die de Marie-Louise Essink-Bot prijs in ontvangst neemt. “Marie-Louise Essink-Bot was een goede en dierbare collega waar ik veel mee heb samengewerkt. Ik mis haar in het werk en het doet me veel dat ik een prijs krijg die naar haar is vernoemd.”

Vanaf het begin was het voor Clementine duidelijk dat de patiënten in dit traject een essentiële rol moesten spelen. “Zij hebben veel vragen, ervaring en kunnen op allerlei fases in het onderzoektraject een waardevolle aanvulling geven. Dat levert waardevolle nieuwe kennis op.”  Clementine gaf samen met Jasper Zeilmaker, beleidssecretaris van de Commissie Onderzoek en patiënten vorm en richting aan het hele proces. Van uitvraag naar de benodigde onderzoeken tot de implementatie ervan. 

De GGD Hart voor Brabant is trots op Clementine. Haar inzet en aanpak sluiten naadloos aan bij de werkwijze en focuspunten van de GGD: de klant centraal, verbinden en vernieuwen.

Kijk voor meer informatie over de onderzoeken op de website van Q-support.