Deze brochures zijn een eerste kennismaking met cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek. In hoofdlijnen wordt geschetst wat cliëntenparticipatie in onderzoek inhoudt en hoe dit kan worden vormgegeven. De brochure is beschikbaar in twee versies; één versie sluit aan bij het perspectief van cliënten(vertegenwoordigers) en één versie sluit aan bij het perspectief van onderzoekers in zorg en welzijn.