Binnen het project Partners in Onderzoek werken de Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) en Stichting ReumaZorg Nederland (RZN) samen om patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek te waarborgen. In Nederland maken patiënten steeds vaker deel uit van een onderzoeksteam. Dankzij hun ervaringsdeskundigheid sluit het uiteindelijke onderzoek beter aan bij de behoeften, prioriteiten en problemen van patiënten. De inbreng van patiënten heeft dan ook duidelijk meerwaarde.

Het project is op 31 december 2015 afgerond, maar levert nog steeds nieuwe producten op. Een daarvan is een brochure voor het kennismakingsgesprek tussen onderzoeker en onderzoekspartner.