Een brainstormsessie is een semigestructureerde, creatieve groepsactiviteit waarbij onder leiding van een gespreksleider met cliënten nieuwe ideeën voor beleid, kwaliteit of aspecten ten aanzien van onderzoek worden gegenereerd. De cliënten worden aangemoedigd om ideeën over een probleem en mogelijke oplossingen naar voren te brengen. De bruikbaarheid van een idee of oplossing is in dit stadium nog niet van belang. Er bestaan zeer verschillende methodieken van brainstormen. Deze omschrijving bevat de methode van Alex Osborn.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De brainstormsessie kun je inzetten wanneer je nieuwe ideeën en oplossingen wilt verzamelen.  De methode is inzetbaar bij allerlei onderwerpen op het terrein van zorg, onderzoek of beleid.