post-thumb

Om de ziekenhuisfusie te vieren, kregen alle medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk begin dit jaar een boek met ervaringsverhalen van ETZ-patiënten. Hartverwarmende verhalen, van mensen op het meest kwetsbare moment: als zij ziek zijn. Met veel waardering voor de medewerkers in het ETZ, die zich dag en nacht inzetten om goede zorg te verlenen. Overigens, deze patiënten sparen het ETZ niet: in hun verhalen staat ook hoe de zorg verder verbeterd kan worden.

Patiënten zelf spreken over de verpleging als ‘de schatten die hen dag en nacht terzijde staan’, aan hun bed. Voor patiënten zijn zij de ware kostbaarheden in de zorg. In het fraai geïllustreerde boek vertellen patiënten openhartig hoe ze die ‘schatten’ tijdens hun verblijf in het ETZ hebben ervaren en hoe ze tegen hun ziekte, genezing en sterfelijkheid aankijken. 

Het ziekenhuis ziet het boekje niet als een losstaand iets, maar gaat ook verder met de verhalen die de patienten bereid waren te delen. Zo wordt er gedacht om over een aantal jaren een boek uit te geven met verhalen van professionals die laten zien hoe de Buitengewone Patiënten ervaringen hen als professional hebben beïnvloed.

‘Lees verder’ tip van de redactie van het Particpatiekompas
Veel patiënten en cliënten delen hun ervaringen met het ziek-­zijn en met de gezondheidszorg niet alleen met hun eigen omgeving, maar met een breder publiek. Ze schrijven een boek, houden een blog bij of vertellen hun levensverhaal aan onderzoekers. De diversiteit in deze ervaringsverhalen is grenzeloos. Maar kunnen deze verhalen ook gedeelde inzichten opleveren, die de individuele ervaringen overstijgen en in het algemeen de kwaliteit van zorg verbeteren? Het Participatiekompas ging hierover in gesprek met onderzoekers, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals.

Lees het uitgebreide artikel ‘Van individueel verhaal naar breed gedragen inzicht‘.