post-thumb

Op maandag 20 januari 2014 verdedigt Maarten de Wit zijn proefschrift “Patiënt participation in rheumatology research. A four level responsive evaluation.” (Patiëntenparticipatie in reuma-onderzoek. Een responsieve evaluatie op vier niveaus.) Maarten de Wit (1961) onderzoekt in zijn proefschrift de voorwaarden en effectiviteit van patiëntenparticipatie op één specifiek terrein in de gezondheidszorg: De reumatologie. Hij heeft al meer dan 35 jaar een reumatische aandoening en is als onderzoekspartner sinds geruime tijd actief betrokken bij de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Wetenschappelijk reuma-onderzoek wordt vaak bedacht en uitgevoerd door professionele onderzoekers. Die onderzoekers hebben zelf meestal geen ervaring met reuma. Daarom sluiten resultaten niet altijd aan bij de voorkeuren of behoeftes van patiënten. In zijn onderzoek keek Maarten de Wit naar mogelijkheden om hierin verandering te brengen. Hij zocht een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Wat is de meerwaarde van patiëntenparticipatie en wat is daarvoor nodig?’

“Ik wilde weten of de kwaliteit en relevantie van onderzoek toenemen als patiënten actief bij onderzoek betrokken worden, niet als deelnemer (proefpersoon of respondent), maar op voet van gelijkheid met onderzoekers. Ook wilde ik onderzoeken wat ervoor nodig is om dit mogelijk te maken. Wat zijn de voorwaarden voor een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënten en onderzoekers?”

In zijn proefschrift bestudeert Maarten de Wit een nieuwe rol van mensen met een chronische ziekte in wetenschappelijk onderzoek. Die nieuwe rol verschilt van de traditionele patiëntenrol als passief object van onderzoek. Hij beschrijft  die rol in vier case studies waarin patiënten als onderzoekspartners op vier niveaus samenwerken met onderzoekers: locaal, nationaal, Europees en internationaal. Iedere case studie levert unieke bevindingen op over factoren die bijdragen aan het succes of falen van patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek.

Maarten de Wit toont aan dat patiëntenparticipatie bij kan dragen aan meer relevant en beter onderzoek. Hij beoogt met de bevindingen van zijn studie onderzoekers en onderzoekspartners te inspireren en te ondersteunen op de weg naar een meer patiëntgeoriënteerde gezondheidszorg.

Meer weten?

Verdediging proefschrift:
Titel: “Patiënt participation in rheumatology research. A four level responsive evaluation.”
Datum: Maandag 20 januari 2014
Tijd: 13.45 uur
Locatie: Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam
Promotoren: Prof. Dr. T.A. Abma, Prof. Dr. J.R. Kirwan

Proefschrift en publicaties:
Bent u geïnteresseerd in een van de publicaties of het proefschrift van Maarten de Wit? Neem dan contact op met de auteur: E: martinusdewit@hotmail.com.

Stichting Tools: Training, advies, implementatie en onderzoek:
Maarten de Wit is mede-oprichter van Stichting Tools: een stichting voor deskundigheidsbevordering van mensen met een chronische ziekte of handicap die zich inzetten voor de belangenbehartiging van hun achterban. Door het aanbieden van advies, ondersteuning en training aan ervaringsdeskundigen hoopt Tools dat er beter geluisterd wordt naar de stem van mensen met een chronische ziekte of handicap. Klik hier voor meer informatie.