De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben het initiatief genomen tot een uniform formulier waarmee patiënten en cliënten onderzoeksvoorstellen kunnen beoordelen.

Het formulier is tot stand gekomen na uitgebreid vooronderzoek waarbij individuele lidorganisaties van SGF, vertegenwoordigers van diverse patiëntenorganisaties, Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport zijn geraadpleegd. Bestaande formulieren, die reeds in gebruik waren bij diverse financiers van wetenschappelijk onderzoek, werden naast elkaar gelegd en op inhoud vergeleken. Daarbij is ook de criteriawaaier van Truus Teunissen meegenomen als brondocument.

In de bijlage vindt u naast het beoordelingsformulier tevens een handreiking voor patiëntenvertegenwoordigers die uitlegt hoe zij het formulier kunnen gebruiken. Ook is er een handreiking voor financiers van wetenschappelijk onderzoek met een toelichting hoe zij het formulier kunnen aanpassen en op maat kunnen maken voor toepassing bij eigen subsidierondes. Deze handreiking kan vanzelfsprekend ook interessant zijn voor patiëntenorganisaties die (bijvoorbeeld voor een eigen panel van ervaringsdeskundigen) een formulier willen maken.

PGOsupport gebruikt dit formulier bij de trainingen ‘Beoordelen van onderzoeksvoorstellen’ voor vertegenwoordigers van patiënten- en cliëntenorganisaties. Tijdens deze training oefenen de deelnemers met het formulier, aan de hand van voorbeeldaanvragen.

Het formulier en de handreikingen mogen vrij worden gebruikt en aangepast door geinteresseerden. Vermelding van de Samenwerkende Gezondsheidsfondsen als bron wordt daarbij op prijs gesteld.