Ga naar de hoofdcontent
Dossier

Analyse en disseminatie

Ook bij de analyse en disseminatie van onderzoeksresultaten kan het patiëntenperspectief tot nieuwe inzichten en nuttigere uitkomsten leiden. Ja, ook bij kwantitatieve onderzoeken.

Opstellen data-analyseplan

Spreek bij het maken van het data-analyseplan ook met patiënten. Zij kunnen goed aangeven welke verbanden voor hen belangrijk zijn, welke uitkomstmaten prioriteit hebben.

Ook kunnen ze helpen bij het bepalen van definities. Bij kwalitatief onderzoek kunnen patiënten goed meedenken over een coderingsschema.

Bespreking van tussentijdse resultaten

Het tussentijds bespreken en interpreteren van de resultaten met patiënten helpt de resultaten in perspectief te plaatsen en te duiden. Vervolgens kunnen jullie samen kijken hoe de dataverzameling verder moet verlopen. Verdiepen van (eind)resultaten Door samen met patiënten de resultaten te bespreken, kun je tot verdieping komen. Patiënten kunnen kwalitatieve data, maar ook statistische data duiden. Getallen betekenen immers niets zonder context.

“Tijdens het opstellen van het onderzoeksprotocol is een aantal belangrijke zaken toegevoegd door de inbreng van patiënten. We hebben een vragenlijst toegevoegd die verandering van functionaliteit beoordeelt. Uniek is ook dat we andere slachtoffers van brandwonden de onderzoeksuitkomsten (foto’s) willen laten meebeoordelen. Zonder het netwerk van de patiëntenvertegenwoordiger hadden we hier niet zo gemakkelijk toegang tot gehad. Door deze toevoeging weten we straks beter of nog niet-behandelde patiënten de behandeling hetzelfde beoordelen als artsen of patiënten.”
- Linda Vriend, onderzoeker UMCG -

Zodra je onderzoek is afgerond, wil je je resultaten graag aan een zo groot mogelijk publiek bekendmaken.

De kans dat patiënten, patiëntenorganisaties en hun achterban je resultaten zullen oppikken en verspreiden, is een stuk groter wanneer ze (nauw) betrokken zijn geweest bij het onderzoek. Hun betrokkenheid bij het onderzoek vergroot niet alleen het gevoel van eigenaarschap, maar vergroot ook hun bereidheid om te helpen het onderzoek voor patiënten begrijpelijk samen te vatten.