post-thumb

Bijeenkomst EMA en inbreng patiëntenperspectief

, by

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) verhuist in 2019 naar Nederland. Dat biedt kansen voor Nederlandse patiëntvertegenwoordigers en hun organisaties. Op donderdag 13 december organiseert PGOsupport samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een bijeenkomst over EMA en de kansen voor patiëntenvertegenwoordigers. Wat de verhuizing van EMA voor Nederlandse patiënten(organiaties) betekent staat centraal tijdens de bijeenkomst. In Nederland werkt het CBG intensief samen met EMA. Beide organisaties vinden de inbreng van het patiëntenperspectief van grote waarde. Vanuit Nederland zijn verschillende

LEES MEER

post-thumb

Bijeenkomst Patiëntenparticipatie en wetenschappelijk onderzoek

, by

Het UMCG organiseert op dinsdag 25 september een bijeenkomst over patiëntenparticipatie en wetenschappelijk onderzoek. Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks bijeenkomsten in het kader van het thema van het academisch jaar 2018-2019: wetenschap en patiëntenparticipatie.  Hoofdspreker is Jacqueline Noordhoek, directeur van de NCFS. Zij gaat in op het belang van patiëntenparticipatie voor de maatschappelijke relevantie van onderzoek. Daarnaast passeren een aantal smaakmakers op het vlak van wetenschap en patiëntenparticipatie de revue. Na elke presentatie is er tijd voor dialoog met

LEES MEER

post-thumb

Cursus Participatie in wetenschappelijk onderzoek

, by

Introductiecursus over de invloed van patiëntenvertegenwoordigers in wetenschappelijk onderzoek. Mensen met een chronische ziekte of een beperking willen meer betrokken worden bij het prioriteren van onderzoeksthema’s en de uitvoering van onderzoeksprojecten. Zij staan daarin niet alleen. Ook de overheid, gezondheidsfondsen en onderzoeksinstellingen hechten veel belang aan een actieve inbreng van patiënten in wetenschappelijk onderzoek. Deze training geeft inzicht in mogelijkheden en beperkingen om invloed uit te oefenen op onderzoeksprojecten. 

post-thumb

Academieparade: inbreng ervaringsdeskundigheid

, by

Een dag lang workshoppen, netwerken, inspiratie opdoen en vragen stellen rond de inbreng van ervaringsdeskundigheid. Kom proeven van de mogelijkheden die PGOsupport te bieden heeft. Maak kennis met de academie, met onze adviseurs en trainers in korte en krachtige workshops. Ontdek of die ene cursus bij je past. Of dat een adviestraject meer voor de hand ligt. Stel vragen, ontmoet, verbind, netwerk en vind het begin van een oplossing voor… betere inbreng van ervaringsdeskundigheid. Workshops Ervaringsdeskundige ontdek jouw kwaliteiten – Anke

LEES MEER

post-thumb

Bijeenkomst AVG en onderzoek

, by

Ook bij gegevensverzameling via een panel, achterbanraadpleging of onderzoek is de nieuwe privacyregeling AVG van kracht. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op wat dit voor uw onderzoek betekent. Voorafgaand aan de bijeenkomst inventariseert de begeleider waar de deelnemers tegenaan lopen en wordt op zoek gegaan naar praktische antwoorden op juridische vraagstukken rond privacy bij onderzoek. Wat mag wel en wat niet bij panelonderzoek en enquêtes? Pasklare antwoorden zijn er niet altijd. Sinds de nieuwe privacyregeling van kracht is, komen er

LEES MEER

post-thumb

Cursus Patiëntenparticipatie – voor onderzoekers

, by

Deze training helpt onderzoekers met een praktisch stappenplan op weg om patiëntenparticipatie binnen hun eigen onderzoek in te zetten. Inhoud De training is interactief en praktisch van insteek. De deelnemers: krijgen een praktisch stappenplan met alle ins & outs van participatie voor hun eigen onderzoek krijgen antwoord op de vragen over patiëntenparticiaptie die zij op dit moment hebben onderzoeken of / hoe patiëntenparticipatie voor henzelf en hun onderzoek van (meer)waarde kan zijn gaan aan de hand van het stappenplan aan de

LEES MEER

post-thumb

CBG Collegedag 2018

, by

‘Kansen voor innovatie’ is dit jaar het thema van de collegedag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling in Nederland? Wat zijn de inhoudelijke kansen die de komst van de Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) naar Amsterdam biedt? Wat betekent dit voor patiënten, medische professionals en onderzoekers? Programma Tijdens het plenaire ochtendprogramma benaderen inspirerende en prominente sprekers uit het medisch-farmaceutische en bestuurlijke veld innovatie  vanuit hun eigen visie. In de middag geven experts

LEES MEER

post-thumb

Cursus Lokale belangenbehartiging en netwerken

, by

Bereik lokaal of regionaal meer impact voor je achterban met deze praktijkgerichte cursus van PGOsupport. Inhoud Via praktijkvoorbeelden en diverse werkvormen ga je actief aan de slag met het thema collectieve lokale belangenbehartiging. Aan het eind van de cursusdag heb je een begin gemaakt met een actieplan op een thema dat voor jouw organisatie actueel is.  Naast de cursus biedt PGOsupport advies en begeleiding bij het in kaart brengen van je regionale netwerk. Ook kan je hulp krijgen bij het maken

LEES MEER

post-thumb

Congres PGOsupport: Impact! Met patiëntenperspectief

, by

Wetenschappelijk onderzoek en zorg die naadloos aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. PGOsupport organiseert voor de tweede keer een congres waar de inbreng van het patientenperspectief en de impact die daarmee kan worden gerealiseerd, centraal staan. Voor wetenschappers, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en financiers van wetenschappelijk onderzoek is er in de middag een verdiepend parallelprogramma ‘Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek’. Het programma is samengesteld in samenwerking met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMW en Patiëntenfederatie Nederland.   Naast posterpresentaties kunnen deelnemers inhoudelijk discussiëren over

LEES MEER

post-thumb

Verdiepingsdag participatie bij richtlijnontwikkeling

, by

Verdiepingscursus voor mensen die vóór 2014 de cursus richtlijnontwikkeling van PGOsupport volgden of voor hun patiëntenorganisatie betrokken waren bij een richtlijntraject, en die hun kennis over richtlijnontwikkeling willen aanscherpen.  Richtlijnen worden ongeveer om de 5 jaar herzien. Om weer goed beslagen ten ijs te komen, kunt u met tijdens deze  verdiepingsdag uw kennis en vaardigheden over de inbreng van het cliëntenperspectief bij richtlijnontwikkeling weer aanscherpen aan de huidige ontwikkelingen. De verdiepingsdag geeft de mogelijkheid om u (verder) te bekwamen in

LEES MEER