Reumatologie

Samen op weg naar levensloopgeneeskunde

Om te beginnen: het is natuurlijk helemaal van deze tijd, het betrekken van patiënten bij het vormgeven van zorg en onderzoek. Maar professor Nico Wulffraat, kinderreumatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, benoemt zonder aarzelen heel concrete redenen waarom hij daar een serieuze zaak van maakt. Voor het Participatiekompas gaat hij nader in op de bijzondere samenwerking die hij heeft met jeugdreuma patiënten en hun ouders en zijn ideeën voor de toekomst.

Tool: Patient involvement in research (EULAR)

Binnen de European League Against Rheumatism (EULAR) is een set referentie kaarten ontwikkeld voor de projectpartners in een onderzoeksp

Geef patiënten een stem in onderzoek

Patiënten moeten meer betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek. Dit bepleit prof. dr. Nico Wulffraat, hoogleraar kinderreumatologie en kinderimmunoloog in het UMC Utrecht, in zijn oratie.

Beter reuma-onderzoek door de betrokkenheid van patiënten

Op maandag 20 januari 2014 verdedigt Maarten de Wit zijn proefschrift "Patiënt participation in rheumatology research. A four level responsive evaluation." (Patiëntenparticipatie in reuma-onderzoek.

Het uitspreken van verwachtingen is belangrijk!

Bertha Maat heeft brede ervaring als patiënt-onderzoekspartner. Zij vertelt over het belang van het bespreken van verwachtingen over en weer.

Deelnemen aan een internationaal project

Margôt Bakkers was als ervaringsdeskundige betrokken bij het project: ‘Patient and rheumatologist perspectives on glucocorticoids: an exercise to improve the implementation of the European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations on the management of systemic glucocorticoid therapy in rheumatic diseases.’

Het lastige beginstadium van een onderzoek

Margôt Bakkers is als onderzoekspartner betrokken bij het onderzoek ‘effect van inspanning op vermoeidheid bij patiënten met reumatoïde artritis’.

Subscribe to RSS - Reumatologie