PG werkt Samen

Bij veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (al of niet in combinatie met een stoornis in het autismespectrum) kan

Het belang van het diagnostisch gesprek, dat wil zeggen de manier waarop ouders wordt verteld dat hun (soms pasgeboren) kind een ernstig

De zorgvraag voor mondzorg zal in de toekomst toenemen doordat de bevolking tot op oudere leeftijd de tanden en kiezen behoudt en daardo

De blik van patiënten is bruikbaar om beleidspunten helder te krijgen

Waar de grootste problemen (knelpunten) vanuit patiëntperspectief met betrekking tot mondzorg exact liggen was nog onduidelijk. Daarom is er behoefte om het perspectief van patiënten op verschillende thema’s te actualiseren, te verduidelijken en de grootste probleemgebieden te prioriteren. Participatiekompas sprak met Jan Willem Mulder van Patiëntenfederatie NPCF die met dit project inzicht wil krijgen in de knelpunten, behoeften en aandachtspunten vanuit patiëntperspectief met betrekking tot mondzorg en dan vooral gericht op ouderen.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Behoeften van zwangere vrouwen staan lang niet altijd en overal centraal

Met het project ‘Geboortezorg’ is het doel om de wensen en behoeften van zwangere vrouwen voor integrale geboortezorg in kaart te brengen. En om kwaliteitscriteria te formuleren voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Kwetsbaarheid, zoals zwangerschap in sociaal-economische achterstandsituaties en zwangerschap naast een chronische aandoening of erfelijke belasting, krijgen daarbij speciale aandacht. Het Participatiekompas sprak met Rosaida Broeren, beleidsmedewerker geboortezorg en Mathijs Romme, interim beleidsmedewerker geboortezorg, beide werkzaam bij Patientenfederatie NPCF (*). 

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Succesvolle samenwerking tussen behandelaren en pijnpatiënten leidt tot multidisciplinaire Zorgstandaard Chronische Pijn

 

‘Chronische pijn is een enorm volksgezondheidsprobleem. In absolute zin net zo groot als de vijf grootste volksziektes bij elkaar. Het gaat om 2,2 miljoen volwassen, dat is één op de vijf Nederlanders', aldus Louk de Both patiëntvertegenwoordiger van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP). We spraken met De Both over de ontwikkeling van de “Zorgstandaard Chronische Pijn”. Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) en de Dutch Pain Society (DPS)(*) werken samen aan de totstandkoming van de Zorgstandaard.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele gewaarwording, aldus de International Association for the Study of Pain (IASP)

Mensen met dementie participeren ondanks hun regieverlies

De Zorgstandaard Dementie (juli 2013) is ontwikkeld door Alzheimer Nederland, Vilans en 29 verschillende beroeps- en brancheorganisaties en biedt normen voor optimale dementiezorg. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat de zorgstandaard in de praktijk wordt gebruikt en heeft daarom een publieksvriendelijke webbased versie van de Zorgstandaard Dementie gemaakt. Participatiekompas vraagt projectleider Anne-marie Bruijs van Alzheimer Nederland naar de totstandkoming van de site www.10vragenbijdementiezorg.nl en vooral welke rol mensen met dementie en hun naasten hierin hebben gespeeld.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Pages

Subscribe to RSS - PG werkt Samen