Patientinbreng

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is al lange tijd op verschillende manieren betrokken bij onderzoek.

Mensen met reumatische artritis (RA) krijgen in de loop van hun ziekte meestal met verschillende behandelingen en meerdere zorgverleners

Roadmap organiseren patiëntbijeenkomsten

Alle ervaringen die Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft opgedaan met het organiseren van pilotbijeenkomsten hebben ze verzameld en

Subscribe to RSS - Patientinbreng