Patiënteninbreng

Om mensen met osteoporose in staat te stellen de eigen regie te voeren en verantwoordelijkheid te nemen, is het belangrijk dat zij zicht

Laten we gebruik maken van elkaars expertise

Carolien Nauta is manager Klant en beleid bij zorgverzekeraar VGZ. Ze hield een vlammend betoog tijdens het Rathenau-debat met artsen, patiënten, verplegers en kwaliteitsmanagers over de rol van patiëntenverhalen in de ziekenhuiszorg. Aanleiding was het rapport ‘Sterke verhalen uit het ziekenhuis’. Uit dit onderzoek bleek dat patiëntenverhalen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Participatiekompas sprak met Carolien Nauta over de manier waarop VGZ luistert naar patiëntenervaringen en die ervaringen ook structureel gebruikt om de belangen voor verzekerden nog beter te behartigen.

Hoe slaan zorgverlener en patiëntenvereniging de handen ineen om de Zorgstandaard voor diabetes in de dagelijkse praktijk te implementer

Tool: Keuzehulp Ypsilon voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

Patiënten- en cliëntenorganisaties en familieverenigingen krijgen van wetenschappers en instellingen heel regelmatig aanvragen om mee te

Monitoring adverse events of low-dose glucocorticoid therapy: EULAR recommendations for clinical trials and daily practice

Auteurs: M. van der Goes, J. Jacobs, M. Boers, T. Andrews, M. Blom-Bakkers, F. Buttgereit, N. Caeyers, M. Cutolo, J. Da Silva, L.

Subscribe to RSS - Patiënteninbreng