Panel

Laten we gebruik maken van elkaars expertise

Carolien Nauta is manager Klant en beleid bij zorgverzekeraar VGZ. Ze hield een vlammend betoog tijdens het Rathenau-debat met artsen, patiënten, verplegers en kwaliteitsmanagers over de rol van patiëntenverhalen in de ziekenhuiszorg. Aanleiding was het rapport ‘Sterke verhalen uit het ziekenhuis’. Uit dit onderzoek bleek dat patiëntenverhalen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Participatiekompas sprak met Carolien Nauta over de manier waarop VGZ luistert naar patiëntenervaringen en die ervaringen ook structureel gebruikt om de belangen voor verzekerden nog beter te behartigen.

Cliëntenwerkgroep

Een cliëntenwerkgroep formuleert een concreet voorstel voor de Raad van Bestuur/directie over een vooraf vastgesteld onderwerp.

Cliëntenpanel

Een groep cliënten geeft zijn mening, deelt ervaringen of denkt mee over oplossingen voor een actueel onderwerp binnen de zorg.

Subscribe to RSS - Panel