Oncologie

Tool: Handboek kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patiënten

Deze handleiding is bedoeld om ziekenhuizen te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaringen van pat

Optimalisatie van patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling

Bij richtlijntrajecten van het Integraal Kankercentrum Nederland en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties participeren s

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en het Integraal Kankercentrum Nederland hadden behoefte aan evaluatie en optim

Samen zorgen voor een breder gedragen patiëntenperspectief

Thea Brouwer heeft brede ervaring met het participeren in richtlijnwerkgroepen. Ze vertelt over haar ervaring in de werkgroep richtlijnontwikkeling oncologie/palliatieve zorg. Bij de richtlijnwerkgroep waren artsen, verpleegkundigen, een diëtist en een procesbegeleider van het IKNL betrokken.

Ruimte voor inbreng patiëntperspectief in richtlijn- ontwikkeling

Thea Brouwer was als patiëntvertegenwoordiger betrokken bij de richtlijnontwikkeling oncologie/palliatieve zorg.

Subscribe to RSS - Oncologie