Meningen

Focusgroep gevoelige onderwerpen

Een focusgroep over gevoelige onderwerpen, zoals seksualiteit (onveilig vrijen), incontinentie, huiselijk geweld, depressie, psychosocia

Vignettenmethode

Vaak zijn meningen en beelden van cliënten situatiegebonden.

Subscribe to RSS - Meningen