Jongeren

Herstel en participatie toegankelijk maken voor mensen met psychische kwetsbaarheid* en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt organ

Samen op weg naar levensloopgeneeskunde

Om te beginnen: het is natuurlijk helemaal van deze tijd, het betrekken van patiënten bij het vormgeven van zorg en onderzoek. Maar professor Nico Wulffraat, kinderreumatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, benoemt zonder aarzelen heel concrete redenen waarom hij daar een serieuze zaak van maakt. Voor het Participatiekompas gaat hij nader in op de bijzondere samenwerking die hij heeft met jeugdreuma patiënten en hun ouders en zijn ideeën voor de toekomst.

In het beleidsplan van het Longfonds is Goede Zorg voor mensen met een longziekte een speerpunt.

Samenwerken met jongeren voor echte aansluiting op de doelgroep

In 2014 is de Longfonds patiëntenvereniging gestart met een project om een vorm te bedenken en te ontwikkelen voor de patiëntenversie van de ‘Zorgstandaard Astma en kinderen’. Deze zorgstandaard is eerder door een van haar samenwerkingspartners, de Long Alliantie Nederland, ontwikkeld. In het beleidsplan van het Longfonds is Goede Zorg voor mensen met een longziekte een speerpunt. Eén van de activiteiten - is het ontwikkelen van patiëntenversies van Zorgstandaarden en richtlijnen en dus ook de patiëntenversie ‘Jongeren met astma’. De patiëntenversie moet aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep. Het Participatiekompas vroeg Maya Bryobhokun, teamleider Zorg bij het Longfonds hoe de participatie van jongeren met astma in dit project is georganiseerd.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Jongeren werken mee aan kwaliteitscriteria voor jongeren met obesitas

In het project 'Kwaliteitscriteria Obesitas bij jongeren van 12-18 jaar' zijn kwaliteitscriteria opgesteld vanuit het patiëntenperspectief. Hiervoor zijn 3 focusgroepen gehouden en 5 jongeren en 3 ouders individueel geïnterviewd. Daarnaast is een animatiefilmpje gemaakt. Een van die jongeren is Babette Oosterhuis. Zij heeft zowel meegewerkt aan een interview als het ontwikkelen van het animatiefilmpje. Babette heeft haar ervaring in dit project voor Participatiekompas beschreven.

Obesitas is één van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid van de 21e eeuw.

Tool: Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd

Het boek beschrijft hoe participatief onderzoek met kinderen en jongeren op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitgevoer

SPOK (e-participatie)

Het SPOK-instrument is een analyse-instrument.

Re-design

Jonge mensen nemen het initiatief tot de uitvoering van eigen projecten.

Brainzone

Via een website leggen mensen contact met elkaar, geven hun mening en reageren op stellingen over

Pages

Subscribe to RSS - Jongeren