Groepsactiviteit

Brainstormsessie

Een brainstormsessie is een semigestructureerde, creatieve groepsactiviteit waarbij onder leiding van een gespreksleider met cliënten ni

Concept Mapping

Concept Mapping is het, met een groep, vaststellen van relevante thema’s en het visualiseren van een model/raamwerk voor een complex ond

Subscribe to RSS - Groepsactiviteit