Enquete

Het maken van een goede vragenlijst

09-05-2017

Een vragenlijst of enquête is de meest gebruikte vorm van dataverzameling in onderzoek.

Hoe kunnen de wensen en meningen van patiënten/cliënten in kaart worden gebracht, om te dienen als input voor onderzoek, beleid of kwaliteit van zorg?

De vraag van april 2015 luidt: Hoe kunnen de wensen en meningen van patiënten/cliënten in kaart worden gebracht, om te dienen als input

Training Enquetetool voor gevorderden

01-06-2015

Tips en trucs; training voor gevorderden

Basiscursus enquêtetool

10-10-2016

De cursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers van de enquêtetool. U maakt kennis met de gebruiksmogelijkheden van de tool.

Subscribe to RSS - Enquete