Clienten

Meet Up over informatievoorziening in de zorg

25-09-2017

"Patiënt centraal, professionals in hun kracht" is het thema van de Meet Up van het Informatieberaad Zorg.

Movisie start nieuwe serie: De toekomst van cliëntenparticipatie

Cliënten optimaal betrekken bij het nieuwe Wmo-beleid. En dan niet alleen de mondige cliënten, maar ook mensen die daar hulp bij nodig hebben. Dit zijn belangrijke thema's in aanloop tot de invoering van de nieuwe Wmo in 2015.

Cliënten visualiseren ervaringen

Cliënten brengen met behulp van foto’s, film, schilderijen of andere visualisatiemethoden hun ervaringen in beeld.

Cliënten als onderzoekers/Peer Consultatie

Bij deze methode doen (ex-)cliënten en/of mantelzorgers zelf onderzoek naar de kwaliteit van de zorg en de mogelijkheden tot verbetering

Klantbeloften in de zorg

Met klantbeloften worden cliënten geïnformeerd over het concrete kwaliteitsniveau dat zij kunnen verwachten van de zorg en dienstverleni

Q-methodology

Q-methodology is een techniek waarbij cliënten wordt gevraagd om onderwerpen (zoals aspecten, meningen, afbeeldingen, etc.) te ordenen n

Patient Participation Group (PPG)

Een Patient Participation Group is een zelfstandige groep cliënten die door een eerstelijns praktijk of afdeling wordt gevraagd om deze 

Shadowing

Bij de methode ‘shadowing’ volgt een shadower (observator) de cliënt tijdens zijn zorgtraject.

Cliëntenpanel

Een groep cliënten geeft zijn mening, deelt ervaringen of denkt mee over oplossingen voor een actueel onderwerp binnen de zorg.

Subscribe to RSS - Clienten