Cliënten- / patiëntenperspectief

Onderzoeksvoorstellen beoordelen vanuit cliëntperspectief

12-04-2018

In deze training leren deelnemers om onderzoeksvoorstellen kritisch te doorgronden vanuit het perspectief van de doelgroep.

Sterke verhalen uit het ziekenhuis

Sterke verhalen.. of weten patiënten het beter? Hoe mondig zijn patiënten eigenlijk als het op hun eigen zorg aankomt?

Gebruik patiëntenverhalen voor betere ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen moeten, veel meer dan ze nu doen, luisteren naar de ervaringen van patiënten en deze actief verzamelen.

Tool: Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie lijkt een sleutel te zijn om de zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van patiënten.

De menselijke maat

De Menselijke maat is een participatie methode waarbij cliënten en de cliëntenraad samen invloed uitoefenen op het beleid en zorgen voor

C-toets (Cliëntentoets)

De C-toets heeft tot doel om op hoofdlijnen te signaleren wat cliënten vinden van de zorg, hulp en steun die zij ontvangen.

GRADE-methodiek voor ontwikkeling van richtlijnen

23-03-2018

Voor de ontwikkeling van een medische behandelrichtlijn is de inbreng van patiënten nodig.

Inbreng cliënten-/patiëntenperspectief bij kwaliteit van zorg

04-10-2017

Introductie op de inbreng van het cliëntenperspectief bij ontwikkeling van richtlijnen, kwaliteits(zorg)standaarden, kwaliteitscriteria,

Pages

Subscribe to RSS - Cliënten- / patiëntenperspectief