Bijeenkomst

Daten met patiënten, onderzoekers en bedrijven

Voor december staat alweer de 3e editie op de agenda van wat een blijvertje zou moeten worden, althans volgens de organisator Mariette Driessens: Date2innovate. Een initiatief dat begon in de hoek van de zeldzame aandoeningen, maar daar volgens Mariette echt niet alleen thuishoort. Het centrale doel van de bijeenkomsten onder de noemer Date2innovate is ‘verbindingen leggen’. Verbindingen tussen patiëntenorganisaties en onderzoekers of bedrijven. Verbindingen van waaruit mooie initiatieven kunnen ontstaan. Mariette legt, op verzoek van  Participatiekompas, graag uit waarom deelname aan deze bijeenkomsten zo waardevol kan zijn.

Brainstormsessie

Een brainstormsessie is een semigestructureerde, creatieve groepsactiviteit waarbij onder leiding van een gespreksleider met cliënten ni

Subscribe to RSS - Bijeenkomst