Betrokkenheid

Huisvergadering

Cliënten/bewoners (en mantelzorgers) gaan in een vergadering met zorgprofessionals in gesprek over wat cliënten/bewoners belangrijk vind

Het lastige beginstadium van een onderzoek

Margôt Bakkers is als onderzoekspartner betrokken bij het onderzoek ‘effect van inspanning op vermoeidheid bij patiënten met reumatoïde artritis’.

Subscribe to RSS - Betrokkenheid