Praktijkvoorbeelden

Filter op categorie

Beschrijvingen van (lopende en afgeronde) projecten over patiënten-/cliëntenparticipatie. Uitgevoerd door bijvoorbeeld patiënten-/cliëntenorganisaties, zorgverleners of onderzoekers.

In de Leeuwarden bestaat sinds 2009 een Wmo-adviesraad voor de prestatievelden 7, 8 en 9.

De Transmurale Stroke Service Zwolle is de zorgketen waarin het proces van de ziekenhuisopname naar revalidatie en verder wordt uitgewer

In 2008 is vanuit het VU Medisch Centrum een onderzoek gestart naar nieuwe vormen van medezeggenschap in instellingen voor ouderenzorg.

Sinds 2001 vindt patiëntenparticipatie plaats in de Limburgse netwerken palliatieve zorg door middel van klankbordgroepen.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en het Integraal Kankercentrum Nederland hadden behoefte aan evaluatie en optim

Dit praktijkvoorbeeld volgt uit een onderzoek van het VU Medisch Centrum/afdeling Metamedica/EMGO+, getiteld ‘Patient criteria to evalua

Het doel van dit project is inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en haalbaarheid van participatie van ouderen met dementie en hun fa

Ouderen vormen een groot deel van de ziekenhuispopulatie en hun aandeel zal in de nabije toekomst sterk toenemen.

Homoseksuele ouderen (55+, m/v) in de intramurale ouderenzorg worden geconfronteerd met vormen van discriminatie en uitsluiting en voele

In 2010 is het VU medisch centrum een onderzoek gestart naar de participatie van psychiatrische patiënten en hun naasten bij het opstell

Pages