Praktijkvoorbeelden

Filter op categorie

Beschrijvingen van (lopende en afgeronde) projecten over patiënten-/cliëntenparticipatie. Uitgevoerd door bijvoorbeeld patiënten-/cliëntenorganisaties, zorgverleners of onderzoekers.

Binnen de Stichting Steunfonds UitZicht werkt een aantal Nederlandse fondsen voor mensen met een visuele beperking samen op het gebied v

Verbetering van de stomazorg, dat was het doel van het werkbezoektraject van de Stomavereniging aan het Leids Universitair Medisch Centr

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een van de meest ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel.

PratenOverGezondheid is een nieuwe website die herkenbare en betrouwbare informatie biedt over uiteenlopende ervaringen rond gezondheid,

In het beleidsplan van het Longfonds is Goede Zorg voor mensen met een longziekte een speerpunt.

Het in dialoog ontwerpen van patiëntgerichte en innovatieve zorg op twee poliklinieken van de afdeling Interne Geneeskunde.

Wanneer een patiënt vijf of meer geneesmiddelen uit verschillende therapeutische (sub)groepen chronisch gebruikt is er sprake van polyfa

Om mensen met osteoporose in staat te stellen de eigen regie te voeren en verantwoordelijkheid te nemen, is het belangrijk dat zij zicht

Bij veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (al of niet in combinatie met een stoornis in het autismespectrum) kan

Het belang van het diagnostisch gesprek, dat wil zeggen de manier waarop ouders wordt verteld dat hun (soms pasgeboren) kind een ernstig

De zorgvraag voor mondzorg zal in de toekomst toenemen doordat de bevolking tot op oudere leeftijd de tanden en kiezen behoudt en daardo

Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele gewaarwording, aldus de International Association for the Study of Pain (IASP)

In Nederland bestaat een multidisciplinaire richtlijn voor nierfalen. Hiervan is ook een patiëntenversie gemaakt.

Rond 2012 is het duidelijk voor de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV): er is iets grondig mis met de zorg voor mensen met coeliakie,

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) (*) heeft tot doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Het Programma Kwaliteit in Zicht (KiZ) is een samenwerkingsverband tussen 8 grote patiëntenorganisaties:

Obesitas is één van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid van de 21e eeuw.

Pages