Wereldcafé

Het World Café concept is bij toeval ontstaan in 1995 in Californië. Grondleggers Juanita Brown en David Isaacs zouden een groep mensen in de tuin van hun huis ontvangen voor een brainstormsessie. Door onverwacht slecht weer waren ze genoodzaakt de tafels in hun huiskamer neer te zetten. Een vel papier bij wijze van kleedje er overheen, een bloemetje erop, koffie en croissants. Wat bedoeld was om louter sfeer te creëren, bleek achteraf een gouden dialooggreep te zijn. Dat wat terzijde leek voor een gesprek, bleek eigenlijk ter zake te zijn. Mensen kwamen binnen, voelden zich welkom, pakten koffie en waren al begonnen voordat de gastheer en gastvrouw het goed en wel in de gaten hadden. Al verder experimenterend is het World Café toen in de praktijk doorontwikkeld. In Nederland wordt het concept onder meer gebruikt door TNO en in de onderwijssector. In de zorg- en welzijnssector is zij bekend onder cliëntenraden.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
The World Café is een conversatievorm die samenwerking optimaal stimuleert en goede en breed gedragen ideeën oplevert. Een grote groep mensen geeft in een informele setting makkelijker hun inbreng.

Kenmerken: 

Over één onderwerp of vraag wordt aan meerdere tafels gesproken. In een aantal ronden schuiven mensen aan bij diverse gesprekstafels. De wisselende samenstelling per gesprekstafel zorgt voor een snelle informatie-uitwisseling en levert gedeelde kennis op.

Tips: 

Als de volgende richtlijnen in combinatie worden gebruik, moedigen ze een gezamenlijke dialoog, actieve deelname en constructieve mogelijkheden voor actie aan:

  • Heb een duidelijke doelstelling
  • Creëer een gastvrije ruimte (zowel in uitnodiging als locatie)
  • Verken vragen die er toe doen voor de deelnemers
  • Moedig ieders bijdrage aan
  • Verbind verschillende perspectieven met elkaar
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd