Tool: Keuzehulp voor het betrekken van patiënten bij translationeel onderzoek

De keuzehulp heeft als doel programmamanagers bij onderzoeksfinancieringsorganisaties en projectleiders van onderzoeksprojecten te ondersteunen bij de selectie van methoden voor patiëntenbetrokkenheid, die passen bij de aard, fase en doelstelling van hun translationele onderzoeksproject(en).

Translationeel onderzoek is gericht op een snelle vertaling van wetenschappelijke inzichten in bruikbare klinische toepassingen, die relevant en bruikbaar zijn in de gezondheidszorg en die economisch interessant zijn.

Kenmerken: 

De keuzehulp helpt om de juiste keuze te maken uit een aantal geselecteerde methoden voor patiëntbetrokkenheid aan de hand van het volgende stappenplan:

  1. Bepalen van de uitgangssituatie
  2. Bepalen van het doel van patiëntbetrokkenheid
  3. Selectie van de methode

Het is hierbij onder andere van belang vast te stellen, welke informatie van patiënten nodig is, en, van welke (groepen) patiënten informatie nodig is.

De keuzehulp besteedt bovendien aandacht aan vragen over de beschikbare tijd en middelen voor patiëntbetrokkenheid en de vereiste expertise.

In de keuzehulp wordt onderscheid gemaakt tussen patiëntbetrokkenheid bij translationeel onderzoek in de discovery fase en  de development fase.

Tips: 
  • De bijlage van de keuzehulp bevat een handig overzicht van de logistiek bij het plannen van groepsbijeenkomsten
  • Per geselecteerde methode voor het betrekken van patiënten bevat de keuzehulp een korte, schematische beschrijving
  • De keuzehulp kan ook bruikbaar zijn voor onderzoekers die zelf handvatten zoeken om patiënten bij hun onderzoek te betrekken
Indicatie investering: 

Afhankelijk van de geselecteerde methode

Download(s): 
PDF icon CTMM keuzehulp

Meer weten?

Het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) en het Center for Society and the Life Sciences (CSG) hebben het Radboudumc en Universiteit Twente gevraagd deze keuzehulp te ontwikkelen om patiëntenbetrokkenheid vorm te geven.

Deze eerste versie van de keuzehulp betreft een prototype. Dit prototype werd op 13 december 2013 gepresenteerd en uitgetest tijdens een bijeenkomst. In de komende periode wordt de keuzehulp verder ontwikkeld en gevalideerd.

 

 

Contact: 

Contactpersoon CTMM
mw. dr. Henny Bruinewoud
E: henny.bruinewoud@ctmm.nl
Website: http://www.ctmm.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd