Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Focusgroep Online

Een focusgroep online is een online ‘chatsessie’ waarbij een groep deelnemers digitaal op open vragen en stellingen reageert.

Focusgroep Fysiek

Let op: de handleiding Focusgroepen is onlangs vernieuwd.

Enquête / Vragenlijst

Een enquête (of vragenlijst) is een kwantitatieve onderzoeksmethodiek.

Cliëntenpanel

Een groep cliënten geeft zijn mening, deelt ervaringen of denkt mee over oplossingen voor een actueel onderwerp binnen de zorg.

Continu cliëntenervarings-/tevredenheidsonderzoek

Het continu vergaren van input van cliënten om de kwaliteit van een zorgproces/zorgeenheid te verbeteren en te beheersen.

Pages