Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Participatiewerkplaats Jeugd

De Participatiewerkplaatsen Jeugd werken aan het bevorderen van een sterke positie van cliënten in de jeugdzorg.

Brainzone

Via een website leggen mensen contact met elkaar, geven hun mening en reageren op stellingen over

C-toets (Cliëntentoets)

De C-toets heeft tot doel om op hoofdlijnen te signaleren wat cliënten vinden van de zorg, hulp en steun die zij ontvangen.

C-teams - (Ouder)consulententeams

(Ouder)consulententeams zijn in 2000 ontwikkeld in de jongeren- en jeugdzorg, met de cliënten

Instrument Cliëntenraadpleging, praten met pictogrammen

Pictogrammen zijn een hulpmiddel voor cliënten met een verstandelijke beperking om hun mening naar voren te brengen.

Spelvormen kinderparticipatie

Het doel van deze participatiemethoden is kinderen spelenderwijs te betrekken bij het bedenken van nieuwe activiteiten, het maken van ke

Scoren op kwaliteit

De bedoeling van Scoren op kwaliteit is cliënten middels spel uitnodigen over hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening te vertelle

Jongeren Brainstorm Team

Samen in het ‘Jongeren Brainstorm Team’ op een positieve manier advies geven aan de provincie en jeugdzorginstellingen over wat er nog v

Tool: Handboek Ouderenparticipatie

Handboek voor ouderen die mee willen praten over beslissingen in zorg en welzijn.

Tool: Waaier instrumenten meten cliëntervaring

Auteur/bron: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2013 (geactualiseerd: 31 oktober 2016)

Tool: Handreiking kwaliteit van leven

Auteur/bron: KansPlus belangennetwerk verstandelijk gehandicapten - 2013

Tool: Blauwdruk participeren in richtlijnen

Leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen.

Tool: PARTNER benadering: handleiding voor facilitators

De PARTNER benadering is ontwikkeld om cliënten in een zorginstelling zelf een verbeteragenda te laten opstellen en deze in samenwerking

Cliënten visualiseren ervaringen

Cliënten brengen met behulp van foto’s, film, schilderijen of andere visualisatiemethoden hun ervaringen in beeld.

Cliënten als onderzoekers/Peer Consultatie

Bij deze methode doen (ex-)cliënten en/of mantelzorgers zelf onderzoek naar de kwaliteit van de zorg en de mogelijkheden tot verbetering

Brainstormsessie

Een brainstormsessie is een semigestructureerde, creatieve groepsactiviteit waarbij onder leiding van een gespreksleider met cliënten ni

Cliëntendagboek

Een cliëntendagboek is een document waarin een cliënt gedurende het gehele zorgproces bijhoudt wanneer iets gebeurt, wat er gebeurt en w

Studiekring

Het doel van een Studiekring is de leden ervan, in staat te stellen op de hoogte te blijven van de

Wensen- en suggestiekaart

De wensen- en suggestiekaart is een standaard kaart waar cliënten, naasten en andere bezoekers anoniem hun reactie over allerlei zaken v

Wandeling

De wandeling kan door instellingen, afdelingen of zorgketens georganiseerd worden.

Pages