Interview

Het interview is een gestructureerd vraaggesprek aan de hand van een gespreksleidraad of een aantal steekwoorden met als doel om diepgaande informatie te verkrijgen. Een interview kan 15 minuten tot soms wel 1-2 uur duren. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat gebruikt wordt voor de analyses. Het voordeel van deze methode is dat tijdens het gesprek doorgevraagd kan worden waardoor ‘de psychologie’ van de cliënt beter doorgrond kan worden.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Het interview wordt ingezet om diepgaande informatie van en inzicht in cliënten te krijgen. Dit instrument wordt als een kwalitatieve onderzoeksvorm gebruikt. Er is een beperkt aantal cliënten betrokken.

Het interview kan ook gebruikt worden als een kwantitatieve onderzoeksvorm om een betrouwbaar en representatief beeld van een groep cliënten te krijgen. In dat geval zal een grote groep respondenten deelnemen en zullen relatief meer vragen een gesloten vorm hebben.

Kenmerken: 
 • relatief eenvoudig te organiseren (ten opzichte van groepsbijeenkomsten)
 • met individuele cliënten/mantelzorgers
 • duur varieert van 15 minuten tot 1-2 uur
 • aan de hand van een gestructureerde gespreksleidraad of steekwoorden
 • behandelt 1 of enkele specifieke thema’s
 • vooral open vragen
 • telefonisch of face-to-face
 • vaak anoniem
 • bij voorkeur op locatie van de cliënt
 • uitwerking resultaten in een verslag
 • kwalitatief of kwantitatief, afhankelijk van het aantal interviews
 • in te zetten in verschillende fasen van een onderzoeksproces
Tips: 
 • het is belangrijk om vooraf de vraagstelling te bepalen. Interviews zijn vooral geschikt om heel gericht informatie te verzamelen
 • informed consent is van belang: Informeer de potentiële deelnemer over de doelstellingen van het onderzoek en zijn bijdrage daaraan; vraag expliciet om toestemming

 

Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd