Hulpvraagverduidelijking

De hulpvraagverduidelijking wordt ingezet om de zorgvraag van een cliënt helder geformuleerd te krijgen. Bij deze methode worden mantelzorgers, familie en vrienden in staat gesteld de zorgvraag van een cliënt helder te formuleren door zelf een plan te maken voor zorg- en hulpverlening. Zij maken gebruik van eigen mogelijkheden en ondersteuning.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Mantelzorgers en een onafhankelijke consulent zetten samen met de cliënt een persoonlijk toekomstplan op. Hierin staan o.a. korte- en lange termijn doelen, beperkingen die dit kunnen bemoeilijken, ideeën om deze op te heffen, inventarisatie wat de cliënt zelf kan en waar ondersteuning nodig is. Hierna wordt passende zorg gezocht.

Een gestructureerde vorm van hulpvraagverduidelijking vormt de Eigen Kracht Conferentie. Hierin wordt een plan gemaakt om een situatie in het leven van een cliënt te verbeteren of een probleem op te lossen. Familieleden, vrienden en/of andere sociale netwerken van de cliënt komen bijeen onder begeleiding van een ‘Eigen Kracht Coördinator’. De cliënt kan zelf ook bij de conferentie aanwezig zijn. Eerst bespreken de deelnemers de aanleiding van de Eigen Kracht Conferentie en kunnen zij vragen stellen aan de coördinator. Vervolgens is er een besloten fase waarin de coördinator (en eventuele aanwezige zorgverleners) de ruimte verlaten. De familie en vrienden bespreken met elkaar hoe de situatie van de cliënt eruit ziet en wat er nodig is en stellen een (verbeter)plan op. Zij presenteren dit plan aan de coördinator en de eventuele zorgverleners. Vervolgens wordt het plan uitgevoerd.

Kenmerken: 
  • De kracht van het netwerk rondom een cliënt wordt gebruikt om tot structurele oplossingen te komen.
  • In verschillende fasen van het zorgproces toepasbaar (bijv. tijdens ziekenhuisopname of tijdens nazorg).
  • De coördinator is een onafhankelijk en ervaren persoon die van buitenaf ingeschakeld wordt.

Meer weten?

Praktijkvoorbeeld:
De SPD (Sociaal Pedagogische Diensten) heeft in samenwerking met Saamvliet (zelfstandig wonen voor verstandelijk gehandicapten) hulpvraagverduidelijking toegepast bij een grote verhuizing. Mantelzorgers, bewoners en het management waren enthousiast. Mantelzorgers gaven aan dat een goede informatievoorziening essentieel is bij een verandering, dat deskundigheid van onafhankelijke consulenten nood¬zakelijk is en dat het tempo van verandering niet te hoog moet liggen. Bovendien werd gewaarschuwd voor interpretatie van reacties van de cliënt waardoor toch weer anderen bepalen wat de zorgvraag is.

Training & Opleiding: 
Eigen Kracht Training
Externe links: 
De Eigen Kracht Centrale
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd