Huisvergadering

Cliënten/bewoners (en mantelzorgers) gaan in een vergadering met zorgprofessionals in gesprek over wat cliënten/bewoners belangrijk vinden.  Zij worden uitgenodigd te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorginstelling. Betrokkenheid van cliënten bij het ontwikkelen en vormgeven van beleid wordt met een huisvergadering bevorderd.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De methode geeft vorm aan medezeggenschap. Het is een manier van overleg met alle bewoners over de dagelijkse gang van zaken binnen de instelling/pand waar de cliënt/bewoner verblijft. Uitgangspunt is dat de vergadering door de bewoners in samenwerking met de medewerkers vorm krijgt. De agenda sluit aan bij de actuele situatie. De huisvergaderingen zijn een aanvulling op/versterking van de wettelijk voorgeschreven cliëntenraad. 

Kenmerken: 

Eenvoudige methodiek die in principe voor iedereen geschikt is en snel te organiseren is. Een andere benaming voor dit instrument is ‘Bewonersvergadering’.

Tips: 
  • Zorg dat deelnemers zelf in de gelegenheid worden gesteld om met oplossingen te komen.
  • Vaak gaat het er niet om wat, maar hoe er wordt besloten.
  • Zorg voor een veilige sfeer, waarin iedereen aan bod komt, en mensen elkaar met respect behandelen.
  • Het is belangrijk dat ieders mening gelijkwaardig wordt behandeld.

Meer weten?

Kennisbank:

  • Gualthérie van Weezel, L. Het is onze huisvergadering geworden. Verslag van het pilotproject huisvergaderingen met jongeren als onderdeel van cliëntenbeleid. NIZW/samenwerkingsproject RIJ Haaglanden en Meerwijck, 1999. (niet als download beschikbaar)
  • Gualthérie van Weezel, L. en Haarsma, L. Huisvergaderingen als vorm en toetssteen van het cliëntenbeleid. In: Nederlands tijdschrift voor Jeugdzorg, 1999, nr. 6, p. 2-10. (niet als download beschikbaar)
  • Lier van, W. Onderzoek in revalidatiecentra, verpleeghuizen en beschermde woonvormen naar het gedrag van hulpverleners en cliënten tijdens huisvergaderingen en de medezeggenschap van cliënten die hieruit voortvloeit. Utrecht: NIZW, 2000. (niet als download beschikbaar)
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd