Gesprek met patiëntenvereniging

1-3 afgevaardigden van een patiëntenvereniging gaan in gesprek met medewerkers van een bepaalde afdeling. Als gespreksonderwerp dienen de ervaringen van de cliënten en de medewerkers. Ook komen mogelijkheden en verbeterpunten vanuit beide perspectieven ter sprake. In een vervolggesprek worden eventueel praktische knelpunten besproken.
De resultaten van het gesprek worden omgezet tot een verbeterplan ter verbetering van de kwaliteit.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De ervaringsdeskundigheid van leden van een patiëntenvereniging wordt benut voor het beter afstemmen van het zorgaanbod op de zorgvraag.

Kenmerken: 

Een patiëntenvereniging richt zich op grotere regionale, maatschappelijke en instellingsbrede verbanden. Individuele ervaringen komen dus niet ter sprake.

Tips: 
  • Stel realistische doelen voor de interventie door een patiëntenvereniging. Zet niet te hoog in.
  • Benader een patiëntenvereniging op tijd, dus vóór een verandering. Dit bespaart tijd en geld en verhoogt de effectiviteit van de interventie.

Meer weten?

Het St. Elisabeth ziekenhuis onderhoudt actief contact met enkele patiëntenverenigingen en heeft in het kader van Sneller Beter contact gezocht met andere patiëntenverenigingen.

Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

 

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd