Cliëntenpanel

Een groep cliënten geeft zijn mening, deelt ervaringen of denkt mee over oplossingen voor een actueel onderwerp binnen de zorg. Dit kan via een digitale enquête, schriftelijke enquête of online focusgroep. 

De keuze voor het medium wordt mede bepaald door de groepsgrootte. Bij kleine groepen heeft het panel een meer kwalitatief karakter. Grote groepen maken kwantitatief onderzoek mogelijk, maar vragen dan wel om een statistische analyse van de uitkomsten.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Een vaste groep cliënten wordt periodiek schriftelijk/digitaal bevraagd over bepaalde thema’s. Deze thema’s kunnen betrekking hebben op beleidsmatige zaken, de kwaliteit van de zorg of wetenschappelijk onderzoek.

Kenmerken: 
 • cliëntenpanels kunnen in alle fasen van een verbetertraject of onderzoeksproces worden ingezet
 • panels kunnen een vaste of een wisselende samenstelling hebben, afhankelijk van het onderwerp; de groepsgrootte van panels kan tot in de duizenden lopen anonieme participatie is mogelijk
 • de representativiteit van de uitkomsten is sterk afhankelijk van de omvang en samenstelling van het panel
 • cliëntenpanels zijn geschikt om ontwikkelingen in de tijd te volgen (longitudinaal onderzoek)
Tips: 
 • wees zorgvuldig in de selectie van de deelnemers
 • koppel resultaten terug aan de deelnemers; dit bevordert de deelname bij een volgend onderzoek
 • herhaaldelijke deelname kost tijd, zorg daarom voor een materiële of immateriële vorm van compensatie
 • ververs periodiek een deel van het panel
Indicatie investering: 
 • selectie en werving deelnemers
 • compensatie voor de deelnemers
 • het opstellen van de vragenlijst vraagt tijd en specifieke kennis
 • het analyseren van de antwoorden en rapporteren over de uitkomsten kost tijd en vereist specifieke expertise
 • kennis van statistisch onderzoek (type vragen en wijze van analyseren) bij grote panels
 • eventueel specifieke software
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd