Brainstormsessie

Een brainstormsessie is een semigestructureerde, creatieve groepsactiviteit waarbij onder leiding van een gespreksleider met cliënten nieuwe ideeën voor beleid, kwaliteit of aspecten ten aanzien van onderzoek worden gegenereerd. De cliënten worden aangemoedigd om ideeën over een probleem en mogelijke oplossingen naar voren te brengen. De bruikbaarheid van een idee of oplossing is in dit stadium nog niet van belang. Er bestaan zeer verschillende methodieken van brainstormen. Deze omschrijving bevat de methode van Alex Osborn.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De brainstormsessie kun je inzetten wanneer je nieuwe ideeën en oplossingen wilt verzamelen.  De methode is inzetbaar bij allerlei onderwerpen op het terrein van zorg, onderzoek of beleid.

Kenmerken: 

Het proces bestaat uit de volgende fasen:
1. Voorbereiding: er wordt een groep deelnemers samengesteld. Deze wordt vooraf geïnformeerd over het probleem en het proces.
2. Ideevinding: onder leiding van de gespreksleider worden ideeën verzameld. Dit kan m.b.v. een white board of flip-over. De gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat er geen kritiek op de geopperde ideeën wordt geleverd.
3. Evalueren: na de fase van ideevinding worden de ideeën systematisch geëvalueerd.

Tips: 
  • Het principe van een brainstorm: ieders creativiteit komt meer tot uiting als deze wordt geprikkeld door andere ervaringsdeskundigen.
  • De deelnemers moeten worden aangemoedigd zoveel mogelijk ideeën naar voren te brengen, hoe vreemd deze ook lijken (er bestaan geen slechte ideeën).
  • Tot het einde van de sessie wordt geen oordeel (negatief én positief) gegeven over een idee.
Indicatie investering: 
  • Creatieve sessie van 1 - 2,5 uur
  • 5 - 15 deelnemers
  • Facilitering door gespreksleider
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd