Particpatie en empowerment, de rollen van allochtone patiënten- (organisaties) bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg

In deze brochure staan de resultaten van het project Patiëntenparticipatie van allochtonen met kanker bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het project is onderdeel van het door ZonMw en VSB gefinancierde progamma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid.

Beschrijving: 

Het project werd uitgevoerd in de periode september 2012 tot en met mei 2013. Het doel was: zicht krijgen op de (specifieke) voorwaarden voor een effectieve patiëntenparticipatie van allochtone patiënten. Het projectvoorstel is ingediend samen met Stichting Allochtonen en Kanker (SAK). Deze stichting is inmiddels opgegaan in de nieuwe Stichting Gezondheid Allochtonen in Nederland (SGAN). Het Verwey- Jonker Instituut en SGAN voerden het project uit.

Project in twee delen: inventarisatie en voorwaarden voor paricipatie van allochtone patiënten

‘Participatie en Empowerment’ bestond uit twee delen. In het eerste deel inventariseerde het Verwey-Jonker Instituut de activiteiten van de Stichting Allochtonen en Kanker. Zo ontstond een beeld van de manier waarop deze patiëntenorganisatie participeerde in het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan allochtone kankerpatiënten. Ook is gekeken wat de resultaten zijn van deze participatie.

Het tweede deel van het project had tot doel om zicht te krijgen op (specifieke) voorwaarden: onder welke voorwaarden kan participatie door allochtone patiënten plaatsvinden? En in hoeverre zijn deze voorwaarden al aanwezig? SGAN en het Verwey-Jonker Instituut organiseerden daartoe diverse bijeenkomsten met betrokkenen, zoals gemeenten, zorginstellingen, professionals en vrijwilligers. Ook brachten we via interviews met (toekomstige) samenwerkingspartners van SGAN in kaart wat zij als voorwaarden zien voor succesvolle participatie.

Download(s): 
PDF icon 3876_Factsheet_Participatie_Verwey Jonker_2013.pdf

Meer weten?

Drs. Marjan de Gruijter en Drs. Jessica van den Toorn
Verwey-Jonker Instituut en Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.