Participatie in zicht. Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg

Op dit moment ondergaat het Nederlandse jeugdzorgstelsel een radicale transformatie. Deze transformatie wordt ook wel stelselwijziging of transitie van de jeugdzorg genoemd. De verantwoordelijkheden en taken rond jeugdzorg verschuiven van de provincies naar de gemeenten.Gemeenten moeten dus in samenwerking met jeugd, ouders en cliënten invulling geven aan deze taken.Maar wat dit in de praktijk voor gemeenten betekent, is nog niet onderzocht. Deze vraag vormt de aanleiding voor dit onderzoek.

Beschrijving: 

Inspraak van burgers is in de Wmo vastgelegd als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bijna alle gemeenten onderschrijven op papier het recht op en nut van inspraak, invloed en initiatief van ouders en jeugdigen op beleid en de uitvoering van het beleid. Maar wat dit in de praktijk voor gemeenten betekent, is nog niet onderzocht. Deze vraag vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) vindt kwaliteitsverbetering via cliëntenparticipatie belangrijk, en vroeg het Verwey-Jonker Instituut een nulmeting uit te voeren hoe gemeenten hiermee omgaan (periode april-juni 2012).

Dit rapport geeft een actueel beeld van de participatie, de dilemma’s en knelpunten die gemeenten daarbij ervaren en de betrokkenheid van de doelgroepen. Daarnaast beschrijft het rapport achttien goede voorbeelden van participatie in verschillende gemeenten. De aanbevelingen zijn zowel gericht aan landelijke partijen (ministerie, VNG, cliëntorganisaties) als aan gemeenten. Een advies is elkaar in een participatieagenda te vinden om de positie en de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders serieus te versterken.

Download(s): 
PDF icon Participatie in zicht_Jeugdzorg_Verwey Jonker Instituut_2013.pdf

Meer weten?

Renske van der Gaag, Verwey Jonker Instituut
Rob Gilsing, Verwey Jonker Instituut
Jodi Mak, Verwey Jonker Instituut

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.