Kennisbank

Filter op categorie

Publicaties en overige rapporten over patiënten-/cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

What does it mean to be a patient research partner? An ethnodrama

Auteurs: K. Schipper, J. van de Griendt, T. Abma, C. Nierse, E. van Zadelhoff, G. Widdershoven

Burgerinitiatief Lymepatiëntenvereniging

Auteur/bron:  D.E. Uitdenbogerd, M.J. de Bekker, N.P. Haak, M.Mud, M.Visser/ Lymepatiëntenvereniging NVLP - 2010

Derde partij: tussen droom en daad

Auteur/bron:  T. Teunissen, T. Abma, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) - 2010

Zeg het met foto's

Artikel over het Fotostemproject, een methode om de participatie van ouderen met dementie en hun familie te versterken.

De PARTNER benadering- eindrapport

Dit rapport vormt de afsluiting van het project 'Versterking van democratische cliëntenparticipatie in zorginstellingen door middel van

De PARTNER benadering

Deze poster illustreert de werkwijze en de belangrijkste uitkomsten van het PARTNER project.

De stem van de cliënt

De 3 koepelorganisaties: Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de koepe

Optimalisatie van patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling

Bij richtlijntrajecten van het Integraal Kankercentrum Nederland en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties participeren s

Patiëntenparticipatie in Longfonds (voorheen Astmafonds) onderzoek; een 7 jaar lange case studie

Auteurs: Truus Teunissen, Dorothee laan, Pim de Boer, Michael Rutgers, Tineke Abma, Merel Visse (Longfonds en VUmc, Afdeling Metamedica,

Eindrapport onderzoek ‘Op weg naar betere roze ouderenzorg’

Auteur/Bron - H. Leyerzaph, M. Visse, A. de Beer, T. Abma - Vumc / Rainbow City Rotterdam - 2013

Pages